Engelsk-Norsk oversettelse av bed and breakfast

Oversettelse av ordet bed and breakfast fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bed and breakfast på norsk

bed and breakfast
hotelsubst. rom : inklusive frukost [n]
Synonymer for bed and breakfast
Eksempler med oversettelse
We made pancakes for breakfast.
He had breakfast all alone.
They are having breakfast at eight this week.
What time do you usually eat breakfast?
What do your children usually eat for breakfast?
We're making breakfast.

 
 

Dine siste søk