Engelsk-Norsk oversettelse av blah

Oversettelse av ordet blah fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

blah på norsk

blah
talkingsubst. babbel [n], snakke tullprat [n], snakk [n], nonsens [invariable], tullprek [n]
Synonymer for blah
Avledede ord av blah
Liknende ord

 
 

Dine siste søk