Engelsk-Norsk oversettelse av blare

Oversettelse av ordet blare fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

blare på norsk

blare
trumpetverb skralle
  soundverb smatre, skralle
  musicverb skralle, skramling
Synonymer for blare
Avledede ord av blare
Anagram av blare
Liknende ord

 
 

Definisjoner av blare
subst.
1. blare - a loud harsh or strident noise
  blaring, cacophony, clamor, din
  noise incomprehensibility resulting from irrelevant information or meaningless facts or remarks; "all the noise in his speech concealed the fact that he didn't have anything to say"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
blare som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) blareblaringblared
Indikativ
1. Presens
iblare
youblare
heblares
weblare
youblare
theyblare
8. Presens perfektum
ihave blared
youhave blared
hehas blared
wehave blared
youhave blared
theyhave blared
2. Preteritum (Fortid)
iblared
youblared
heblared
weblared
youblared
theyblared
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad blared
youhad blared
hehad blared
wehad blared
youhad blared
theyhad blared
4a. Presens futurum
iwill blare
youwill blare
hewill blare
wewill blare
youwill blare
theywill blare
11a. Preteritum futurum
iwill have blared
youwill have blared
hewill have blared
wewill have blared
youwill have blared
theywill have blared
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould blare
youwould blare
hewould blare
wewould blare
youwould blare
theywould blare
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have blared
youwould have blared
hewould have blared
wewould have blared
youwould have blared
theywould have blared
Konjunktiv
6. Subject
iblare
youblare
heblare
weblare
youblare
theyblare
13. Present perfect
ihave blared
youhave blared
hehave blared
wehave blared
youhave blared
theyhave blared
Preteritum (Fortid)
iblared
youblared
heblared
weblared
youblared
theyblared
Pluperfect
ihad blared
youhad blared
hehad blared
wehad blared
youhad blared
theyhad blared
Imperativ
Bekreftende
youblare
weLet's blare
youblare
Nektende
youdon't blare! (do not blare)
youdon't blare! (do not blare)
Dine siste søk