Engelsk-Norsk oversettelse av blazing

Oversettelse av ordet blazing fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

blazing på norsk

blazing
ablazeadjektiv i brann, i flammer, i ild og flammer, flammende, brennende
Synonymer for blazing
Avledede ord av blazing
Liknende ord

 
 

Definisjoner av blazing
adjektiv
1. blazing - shining intensely; "the blazing sun"; "blinding headlights"; "dazzling snow"; "fulgent patterns of sunlight"; "the glaring sun"
  blinding, dazzling, fulgent, glaring, glary
  bright full or promise; "had a bright future in publishing"; "the scandal threatened an abrupt end to a promising political career"; "a hopeful new singer on Broadway"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk