Engelsk-Norsk oversettelse av bluebird

Oversettelse av ordet bluebird fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bluebird på norsk

bluebird
ornithologysubst. østhyttesanger [u]
Synonymer for bluebird
Avledede ord av bluebird
Liknende ord

 
 

Definisjoner av bluebird
subst.
1. bluebird - blue North American songbird
  thrush songbirds characteristically having brownish upper plumage with a spotted breast
  genus sialia, sialia North American bluebirds
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Wiki
The bluebirds are a group of medium-sized, mostly insectivorous or omnivorous birds in the genus Sialia of the thrush family (Turdidae). Bluebirds are one of the few thrush genera in the Americas.

Dine siste søk