Engelsk-Norsk oversettelse av break down

Oversettelse av ordet break down fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

break down på norsk

break down
apparatusverb gå i stykker, streike
  psychiatryverb bryte sammen
  buildingverb demolere, rasere, rive ned, ødelegge
  personverb bryte sammen
Synonymer for break down
Antonymer for break down
Eksempler med oversettelse
Let's take a break for coffee.
When all the group members are silent, somebody must break the ice.
They're having a break at the moment.
Don't break up with me.
Tom said he didn't know why Mary wanted to break up with him.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk