Engelsk-Norsk oversettelse av break even

Oversettelse av ordet break even fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

break even på norsk

break even
generalverb få det til å bli jevnt
Synonymer for break even
verb reach , hit , attain
Antonymer for break even
Eksempler med oversettelse
Let's take a break for coffee.
When all the group members are silent, somebody must break the ice.
They're having a break at the moment.
Don't break up with me.
Tom said he didn't know why Mary wanted to break up with him.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk