Engelsk-Norsk oversettelse av break in

Oversettelse av ordet break in fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

break in på norsk

break in
automobilesverb kjøre inn
  crimeverb bryte seg inn, gjøre innbrudd
Synonymer for break in
Eksempler med oversettelse
Let's take a break for coffee.
When all the group members are silent, somebody must break the ice.
They're having a break at the moment.
Don't break up with me.
Tom said he didn't know why Mary wanted to break up with him.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk