Engelsk-Norsk oversettelse av break up

Oversettelse av ordet break up fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

break up på norsk

break up
destructionverb brytes i stykker, gå i stykker, sammenfalle, vitre, sunddeles
  relationshipverb bryte opp, separere
  roadverb bryte opp
Synonymer for break up
Antonymer for break up
Eksempler med oversettelse
Let's take a break for coffee.
When all the group members are silent, somebody must break the ice.
They're having a break at the moment.
Don't break up with me.
Tom said he didn't know why Mary wanted to break up with him.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk