Engelsk-Norsk oversettelse av break-in

Oversettelse av ordet break-in fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

break-in på norsk

break-in
generalsubst. innbrudd [n]
Synonymer for break-in
Eksempler med oversettelse
Let's take a break for coffee.
When all the group members are silent, somebody must break the ice.
They're having a break at the moment.
Don't break up with me.
Tom said he didn't know why Mary wanted to break up with him.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk