Engelsk-Norsk oversettelse av breakage

Oversettelse av ordet breakage fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

breakage på norsk

breakage
generalsubst. sammenbryting [u], brytning [u]
  tradesubst. brekkasje [n], som er slått i biter [n]
Synonymer for breakage
Liknende ord

 
 

Definisjoner av breakage
subst.
1. breakage - the act of breaking something; "the breakage was unavoidable"
  break, breaking
  change of integrity the act of changing the unity or wholeness of something
  rupture the act of making a sudden noisy break
  shattering, smashing the act of breaking something into small pieces
  cracking, fracture, crack the process whereby heavy molecules of naphtha or petroleum are broken down into hydrocarbons of lower molecular weight (especially in the oil-refining process)
  chipping, splintering, chip the act of chipping something
2. breakage - reimbursement for goods damaged while in transit or in use
  reimbursement compensation paid (to someone) for damages or losses or money already spent etc.; "he received reimbursement for his travel expenses"
3. breakage - the quantity broken; "the total breakage was huge"
  indefinite quantity an estimated quantity
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk