Engelsk-Norsk oversettelse av brimstone

Oversettelse av ordet brimstone fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

brimstone på norsk

brimstone
chemistrysubst. svovel [n]
Synonymer for brimstone
Avledede ord av brimstone
Liknende ord

 
 

Definisjoner av brimstone
subst.
1. brimstone - an old name for sulfur
  atomic number 16, sulfur, sulphur, s an abundant tasteless odorless multivalent nonmetallic element; best known in yellow crystals; occurs in many sulphide and sulphate minerals and even in native form (especially in volcanic regions)
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk