Engelsk-Norsk oversettelse av bring to a conclusion

Oversettelse av ordet bring to a conclusion fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bring to a conclusion på norsk

bring to a conclusion
subjectverb avgjøre, gjøre opp, sluttføre

 
 

Dine siste søk