Engelsk-Norsk oversettelse av cedilla

Oversettelse av ordet cedilla fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

cedilla på norsk

cedilla
punctuation marksubst. cedille [u]
Synonymer for cedilla
Liknende ord

 
 

Definisjoner av cedilla
subst.
1. cedilla - a diacritical mark (,) placed below the letter c to indicate that it is pronounced as an s
  diacritic, diacritical mark a mark added to a letter to indicate a special pronunciation
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Wiki
A cedilla or cédille is a hook (¸) added under certain letters as a diacritical mark to modify their pronunciation.

Dine siste søk