Engelsk-Norsk oversettelse av clean off

Oversettelse av ordet clean off fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

clean off på norsk

clean off
foodverb svepe, sette i seg
Eksempler med oversettelse
Are your hands clean?
We must clean up the kitchen.
Tom's clothes were old, but clean.
That small house was clean and tidy.
Can I get some clean towels?
Liknende ord

 
 

Dine siste søk