Engelsk-Norsk oversettelse av computing

Oversettelse av ordet computing fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

computing på norsk

computing
countingsubst. regning [u], beregnende [n], kalkulering [u]
Synonymer for computing
Avledede ord av computing
Liknende ord

 
 

Wiki
Computing is usually defined as the activity of using and improving computer technology, computer hardware and software. It is the computer-specific part of information technology. Computer science (or computing science) is the study and the science of the theoretical foundations of information and computation and their implementation and application in computer systems.

Dine siste søk