Engelsk-Norsk oversettelse av cross fire

Oversettelse av ordet cross fire fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

cross fire på norsk

cross fire
militarysubst. kryssild [u]
Liknende ord

 
 

Dine siste søk