Engelsk-Norsk oversettelse av cross-fire

Oversettelse av ordet cross-fire fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

cross-fire på norsk

cross-fire
militarysubst. kryssild [u]
Eksempler med oversettelse
I think it dangerous for you to cross the river.
Now you can cross the road.
I see the golden cross.
Jesus died on the cross for our sins.
The Norwegian flag has a dark blue Nordic cross with white border on a red background, and it is from 1821.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk