Engelsk-Norsk oversettelse av cut down

Oversettelse av ordet cut down fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

cut down på norsk

cut down
expensesverb innskrenke, begrense, skjære tilbake på, skjære ned
  cut backverb beskjære, skjære ned, minske
  fellverb hugge ned, felle, ta ned noe
Synonymer for cut down
Liknende ord

 
 

Dine siste søk