Engelsk-Norsk oversettelse av debase

Oversettelse av ordet debase fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

debase på norsk

debase
moralityverb forderve, fornærme
  vulgarizeverb vulgarisere, forgrove, forringe
  degradeverb degradere, fornærme
Synonymer for debase
Avledede ord av debase
Anagram av debase
Liknende ord

 
 

Definisjoner av debase
verb
1. debase - lower in value by increasing the base-metal content
  alloy
  devalue lower the value or quality of; "The tear devalues the painting"
  metallurgy the science and technology of metals
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk