Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord debone. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

debone som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) debonedeboningdeboned
Indikativ
1. Presens
idebone
youdebone
hedebones
wedebone
youdebone
theydebone
8. Presens perfektum
ihave deboned
youhave deboned
hehas deboned
wehave deboned
youhave deboned
theyhave deboned
2. Preteritum (Fortid)
ideboned
youdeboned
hedeboned
wedeboned
youdeboned
theydeboned
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad deboned
youhad deboned
hehad deboned
wehad deboned
youhad deboned
theyhad deboned
4a. Presens futurum
iwill debone
youwill debone
hewill debone
wewill debone
youwill debone
theywill debone
11a. Preteritum futurum
iwill have deboned
youwill have deboned
hewill have deboned
wewill have deboned
youwill have deboned
theywill have deboned
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould debone
youwould debone
hewould debone
wewould debone
youwould debone
theywould debone
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have deboned
youwould have deboned
hewould have deboned
wewould have deboned
youwould have deboned
theywould have deboned
Konjunktiv
6. Subject
idebone
youdebone
hedebone
wedebone
youdebone
theydebone
13. Present perfect
ihave deboned
youhave deboned
hehave deboned
wehave deboned
youhave deboned
theyhave deboned
Preteritum (Fortid)
ideboned
youdeboned
hedeboned
wedeboned
youdeboned
theydeboned
Pluperfect
ihad deboned
youhad deboned
hehad deboned
wehad deboned
youhad deboned
theyhad deboned
Imperativ
Bekreftende
youdebone
weLet's debone
youdebone
Nektende
youdon't debone! (do not debone)
youdon't debone! (do not debone)