Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord debowel. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

debowel som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) deboweldebowelingdeboweled
Indikativ
1. Presens
idebowel
youdebowel
hedebowels
wedebowel
youdebowel
theydebowel
8. Presens perfektum
ihave deboweled
youhave deboweled
hehas deboweled
wehave deboweled
youhave deboweled
theyhave deboweled
2. Preteritum (Fortid)
ideboweled
youdeboweled
hedeboweled
wedeboweled
youdeboweled
theydeboweled
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad deboweled
youhad deboweled
hehad deboweled
wehad deboweled
youhad deboweled
theyhad deboweled
4a. Presens futurum
iwill debowel
youwill debowel
hewill debowel
wewill debowel
youwill debowel
theywill debowel
11a. Preteritum futurum
iwill have deboweled
youwill have deboweled
hewill have deboweled
wewill have deboweled
youwill have deboweled
theywill have deboweled
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould debowel
youwould debowel
hewould debowel
wewould debowel
youwould debowel
theywould debowel
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have deboweled
youwould have deboweled
hewould have deboweled
wewould have deboweled
youwould have deboweled
theywould have deboweled
Konjunktiv
6. Subject
idebowel
youdebowel
hedebowel
wedebowel
youdebowel
theydebowel
13. Present perfect
ihave deboweled
youhave deboweled
hehave deboweled
wehave deboweled
youhave deboweled
theyhave deboweled
Preteritum (Fortid)
ideboweled
youdeboweled
hedeboweled
wedeboweled
youdeboweled
theydeboweled
Pluperfect
ihad deboweled
youhad deboweled
hehad deboweled
wehad deboweled
youhad deboweled
theyhad deboweled
Imperativ
Bekreftende
youdebowel
weLet's debowel
youdebowel
Nektende
youdon't debowel! (do not debowel)
youdon't debowel! (do not debowel)