Engelsk-Norsk oversettelse av depute

Oversettelse av ordet depute fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

depute på norsk

depute
representativeverb delegere, utse
Synonymer for depute
Liknende ord

 
 

Definisjoner av depute
verb
1. depute - appoint as a substitute
  deputize, deputise
  appoint, charge furnish; "a beautifully appointed house"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk