Engelsk-Norsk oversettelse av despoil

Oversettelse av ordet despoil fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

despoil på norsk

despoil
militaryverb plundre, hjemsøke, rane
Synonymer for despoil
Avledede ord av despoil
Anagram av despoil
Liknende ord

 
 

despoil som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) despoildespoilingdespoiled
Indikativ
1. Presens
idespoil
youdespoil
hedespoils
wedespoil
youdespoil
theydespoil
8. Presens perfektum
ihave despoiled
youhave despoiled
hehas despoiled
wehave despoiled
youhave despoiled
theyhave despoiled
2. Preteritum (Fortid)
idespoiled
youdespoiled
hedespoiled
wedespoiled
youdespoiled
theydespoiled
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad despoiled
youhad despoiled
hehad despoiled
wehad despoiled
youhad despoiled
theyhad despoiled
4a. Presens futurum
iwill despoil
youwill despoil
hewill despoil
wewill despoil
youwill despoil
theywill despoil
11a. Preteritum futurum
iwill have despoiled
youwill have despoiled
hewill have despoiled
wewill have despoiled
youwill have despoiled
theywill have despoiled
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould despoil
youwould despoil
hewould despoil
wewould despoil
youwould despoil
theywould despoil
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have despoiled
youwould have despoiled
hewould have despoiled
wewould have despoiled
youwould have despoiled
theywould have despoiled
Konjunktiv
6. Subject
idespoil
youdespoil
hedespoil
wedespoil
youdespoil
theydespoil
13. Present perfect
ihave despoiled
youhave despoiled
hehave despoiled
wehave despoiled
youhave despoiled
theyhave despoiled
Preteritum (Fortid)
idespoiled
youdespoiled
hedespoiled
wedespoiled
youdespoiled
theydespoiled
Pluperfect
ihad despoiled
youhad despoiled
hehad despoiled
wehad despoiled
youhad despoiled
theyhad despoiled
Imperativ
Bekreftende
youdespoil
weLet's despoil
youdespoil
Nektende
youdon't despoil! (do not despoil)
youdon't despoil! (do not despoil)
Dine siste søk