Engelsk-Norsk oversettelse av dietary

Oversettelse av ordet dietary fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

dietary på norsk

dietary
general? kosttilskudd
Synonymer for dietary
Liknende ord

 
 

Definisjoner av dietary
subst.
1. dietary - a regulated daily food allowance
  fare the food and drink that are regularly served or consumed
adjektiv
1. dietary - of or relating to the diet; "dietary restrictions"
  dietetic, dietetical
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk