Engelsk-Norsk oversettelse av dime

Oversettelse av ordet dime fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

dime på norsk

dime
moneysubst. ticentere [u]
Synonymer for dime
Avledede ord av dime
Liknende ord

 
 

Definisjoner av dime
subst.
1. dime - a United States coin worth one tenth of a dollar
  coin a flat metal piece (usually a disc) used as money
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk