Engelsk-Norsk oversettelse av disburse

Oversettelse av ordet disburse fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

disburse på norsk

disburse
pay outverb utbetale, legge ut
Synonymer for disburse
verb pay out, pay
Avledede ord av disburse
Liknende ord

 
 

Definisjoner av disburse
verb
1. disburse - expend, as from a fund
  pay bear (a cost or penalty), in recompense for some action; "You'll pay for this!"; "She had to pay the penalty for speaking out rashly"; "You'll pay for this opinion later"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
disburse som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) disbursedisbursingdisbursed
Indikativ
1. Presens
idisburse
youdisburse
hedisburses
wedisburse
youdisburse
theydisburse
8. Presens perfektum
ihave disbursed
youhave disbursed
hehas disbursed
wehave disbursed
youhave disbursed
theyhave disbursed
2. Preteritum (Fortid)
idisbursed
youdisbursed
hedisbursed
wedisbursed
youdisbursed
theydisbursed
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad disbursed
youhad disbursed
hehad disbursed
wehad disbursed
youhad disbursed
theyhad disbursed
4a. Presens futurum
iwill disburse
youwill disburse
hewill disburse
wewill disburse
youwill disburse
theywill disburse
11a. Preteritum futurum
iwill have disbursed
youwill have disbursed
hewill have disbursed
wewill have disbursed
youwill have disbursed
theywill have disbursed
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould disburse
youwould disburse
hewould disburse
wewould disburse
youwould disburse
theywould disburse
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have disbursed
youwould have disbursed
hewould have disbursed
wewould have disbursed
youwould have disbursed
theywould have disbursed
Konjunktiv
6. Subject
idisburse
youdisburse
hedisburse
wedisburse
youdisburse
theydisburse
13. Present perfect
ihave disbursed
youhave disbursed
hehave disbursed
wehave disbursed
youhave disbursed
theyhave disbursed
Preteritum (Fortid)
idisbursed
youdisbursed
hedisbursed
wedisbursed
youdisbursed
theydisbursed
Pluperfect
ihad disbursed
youhad disbursed
hehad disbursed
wehad disbursed
youhad disbursed
theyhad disbursed
Imperativ
Bekreftende
youdisburse
weLet's disburse
youdisburse
Nektende
youdon't disburse! (do not disburse)
youdon't disburse! (do not disburse)
Dine siste søk