Engelsk-Norsk oversettelse av discord

Oversettelse av ordet discord fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

discord på norsk

discord
soundsubst. dissonans [u], mislyd [n], disharmoni [u]
  musicsubst. dissonans [u], mislyd [n]
  dissensionsubst. meningskonflikter [u], uenighet [u], splid [n], konflikt [u]
Synonymer for discord
Antonymer for discord
Avledede ord av discord
Liknende ord

 
 

Definisjoner av discord
subst.
1. discord - disagreement among those expected to cooperate
  dissension
  disagreement the speech act of disagreeing or arguing or disputing
  confrontation a focussed comparison; bringing together for a careful comparison
  variance, division an official dispensation to act contrary to a rule or regulation (typically a building regulation); "a zoning variance"
2. discord - strife resulting from a lack of agreement
  discordance
  strife bitter conflict; heated often violent dissension
3. discord - lack of agreement or harmony
  strife
  disorder a disturbance of the peace or of public order
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk