Engelsk-Norsk oversettelse av disgruntlement

Oversettelse av ordet disgruntlement fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

disgruntlement på norsk

disgruntlement
general? vantrivsel
Synonymer for disgruntlement
Liknende ord

 
 

Definisjoner av disgruntlement
subst.
1. disgruntlement - a feeling of sulky discontent
  discontent, discontentedness, discontentment a longing for something better than the present situation
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk