Engelsk-Norsk oversettelse av dishearten

Oversettelse av ordet dishearten fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

dishearten på norsk

dishearten
cast downverb gjøre motløs, bedrøve, fordystre, deprimere
  demoralizeverb demoralisere, forderve, gjøre motløs, nedslå
Synonymer for dishearten
Antonymer for dishearten
Avledede ord av dishearten
Liknende ord

 
 

Definisjoner av dishearten
verb
1. dishearten - take away the enthusiasm of
  embolden, hearten, recreate, cheer create anew; "she recreated the feeling of the 1920's with her stage setting"
  discourage deprive of courage or hope; take away hope from; cause to feel discouraged
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
dishearten som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) disheartendishearteningdisheartened
Indikativ
1. Presens
idishearten
youdishearten
hedisheartens
wedishearten
youdishearten
theydishearten
8. Presens perfektum
ihave disheartened
youhave disheartened
hehas disheartened
wehave disheartened
youhave disheartened
theyhave disheartened
2. Preteritum (Fortid)
idisheartened
youdisheartened
hedisheartened
wedisheartened
youdisheartened
theydisheartened
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad disheartened
youhad disheartened
hehad disheartened
wehad disheartened
youhad disheartened
theyhad disheartened
4a. Presens futurum
iwill dishearten
youwill dishearten
hewill dishearten
wewill dishearten
youwill dishearten
theywill dishearten
11a. Preteritum futurum
iwill have disheartened
youwill have disheartened
hewill have disheartened
wewill have disheartened
youwill have disheartened
theywill have disheartened
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould dishearten
youwould dishearten
hewould dishearten
wewould dishearten
youwould dishearten
theywould dishearten
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have disheartened
youwould have disheartened
hewould have disheartened
wewould have disheartened
youwould have disheartened
theywould have disheartened
Konjunktiv
6. Subject
idishearten
youdishearten
hedishearten
wedishearten
youdishearten
theydishearten
13. Present perfect
ihave disheartened
youhave disheartened
hehave disheartened
wehave disheartened
youhave disheartened
theyhave disheartened
Preteritum (Fortid)
idisheartened
youdisheartened
hedisheartened
wedisheartened
youdisheartened
theydisheartened
Pluperfect
ihad disheartened
youhad disheartened
hehad disheartened
wehad disheartened
youhad disheartened
theyhad disheartened
Imperativ
Bekreftende
youdishearten
weLet's dishearten
youdishearten
Nektende
youdon't dishearten! (do not dishearten)
youdon't dishearten! (do not dishearten)
Dine siste søk