Engelsk-Norsk oversettelse av disheartenment

Oversettelse av ordet disheartenment fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

disheartenment på norsk

disheartenment
dejectionsubst. nedstemthet [u], motløshet [u], betrykthet [u]
Synonymer for disheartenment
Liknende ord

 
 

Definisjoner av disheartenment
subst.
1. disheartenment - a communication that leaves you disheartened or daunted
  discouragement the act of discouraging; "the discouragement of petty theft"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk