Engelsk-Norsk oversettelse av dissidence

Oversettelse av ordet dissidence fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

dissidence på norsk

dissidence
opinionsubst. ulikhet [u], meningskonflikter [u], uenighet [u]
Synonymer for dissidence
subst. disagreement
Liknende ord

 
 

Definisjoner av dissidence
subst.
1. dissidence - disagreement; especially disagreement with the government
  disagreement the speech act of disagreeing or arguing or disputing
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk