Engelsk-Norsk oversettelse av disunity

Oversettelse av ordet disunity fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

disunity på norsk

disunity
generalsubst. uenighet [u]
Synonymer for disunity
Liknende ord

 
 

Definisjoner av disunity
subst.
1. disunity - lack of unity (usually resulting from dissension)
  dissension, disagreement, dissonance the speech act of disagreeing or arguing or disputing
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk