Engelsk-Norsk oversettelse av ditty

Oversettelse av ordet ditty fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ditty på norsk

ditty
musicsubst. vise [u]
Synonymer for ditty
subst. song , vocal
Avledede ord av ditty
Liknende ord

 
 

Definisjoner av ditty
subst.
1. ditty - a short simple song (or the words of a poem intended to be sung)
  vocal, song the act of singing; "with a shout and a song they marched up to the gates"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk