Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord don. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

don som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) dondoningdoned
Indikativ
1. Presens
idon
youdon
hedons
wedon
youdon
theydon
8. Presens perfektum
ihave doned
youhave doned
hehas doned
wehave doned
youhave doned
theyhave doned
2. Preteritum (Fortid)
idoned
youdoned
hedoned
wedoned
youdoned
theydoned
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad doned
youhad doned
hehad doned
wehad doned
youhad doned
theyhad doned
4a. Presens futurum
iwill don
youwill don
hewill don
wewill don
youwill don
theywill don
11a. Preteritum futurum
iwill have doned
youwill have doned
hewill have doned
wewill have doned
youwill have doned
theywill have doned
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould don
youwould don
hewould don
wewould don
youwould don
theywould don
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have doned
youwould have doned
hewould have doned
wewould have doned
youwould have doned
theywould have doned
Konjunktiv
6. Subject
idon
youdon
hedon
wedon
youdon
theydon
13. Present perfect
ihave doned
youhave doned
hehave doned
wehave doned
youhave doned
theyhave doned
Preteritum (Fortid)
idoned
youdoned
hedoned
wedoned
youdoned
theydoned
Pluperfect
ihad doned
youhad doned
hehad doned
wehad doned
youhad doned
theyhad doned
Imperativ
Bekreftende
youdon
weLet's don
youdon
Nektende
youdon't don! (do not don)
youdon't don! (do not don)