Engelsk-Norsk oversettelse av downpour

Oversettelse av ordet downpour fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

downpour på norsk

downpour
meteorologysubst. styrtregn [n], styrtskur [u], slagregn [n], piskende regn [n]
Synonymer for downpour
Anagram av downpour
Liknende ord

 
 

Definisjoner av downpour
subst.
1. downpour - a heavy rain
  cloudburst, deluge, waterspout, torrent, pelter, soaker
  rainfall, rain anything happening rapidly or in quick successive; "a rain of bullets"; "a pelting of insults"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk