Engelsk-Norsk oversettelse av dread

Oversettelse av ordet dread fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

dread på norsk

dread
fearsubst. frykt [invariable], skrekk [u]
  mental conditionverb frykte, beve
Synonymer for dread
Avledede ord av dread
Anagram av dread
Liknende ord

 
 

dread som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) dreaddreadingdreaded
Indikativ
1. Presens
idread
youdread
hedreads
wedread
youdread
theydread
8. Presens perfektum
ihave dreaded
youhave dreaded
hehas dreaded
wehave dreaded
youhave dreaded
theyhave dreaded
2. Preteritum (Fortid)
idreaded
youdreaded
hedreaded
wedreaded
youdreaded
theydreaded
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad dreaded
youhad dreaded
hehad dreaded
wehad dreaded
youhad dreaded
theyhad dreaded
4a. Presens futurum
iwill dread
youwill dread
hewill dread
wewill dread
youwill dread
theywill dread
11a. Preteritum futurum
iwill have dreaded
youwill have dreaded
hewill have dreaded
wewill have dreaded
youwill have dreaded
theywill have dreaded
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould dread
youwould dread
hewould dread
wewould dread
youwould dread
theywould dread
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have dreaded
youwould have dreaded
hewould have dreaded
wewould have dreaded
youwould have dreaded
theywould have dreaded
Konjunktiv
6. Subject
idread
youdread
hedread
wedread
youdread
theydread
13. Present perfect
ihave dreaded
youhave dreaded
hehave dreaded
wehave dreaded
youhave dreaded
theyhave dreaded
Preteritum (Fortid)
idreaded
youdreaded
hedreaded
wedreaded
youdreaded
theydreaded
Pluperfect
ihad dreaded
youhad dreaded
hehad dreaded
wehad dreaded
youhad dreaded
theyhad dreaded
Imperativ
Bekreftende
youdread
weLet's dread
youdread
Nektende
youdon't dread! (do not dread)
youdon't dread! (do not dread)
Dine siste søk