Engelsk-Norsk oversettelse av drop out

Oversettelse av ordet drop out fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

drop out på norsk

drop out
schools - universitiesverb hoppe av, gi opp sine studier
Synonymer for drop out
Antonymer for drop out
Liknende ord

 
 

Dine siste søk