Engelsk-Norsk oversettelse av edematous

Oversettelse av ordet edematous fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

edematous på norsk

edematous
medicineadjektiv vannansamling i kroppen, ødematøs
Synonymer for edematous
adjektiv dropsical, unhealthy
Liknende ord

 
 

Definisjoner av edematous
adjektiv
1. edematous - swollen with an excessive accumulation of fluid
  dropsical
  unhealthy not conducive to good health; "an unhealthy diet of fast foods"; "an unhealthy climate"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk