Engelsk-Norsk oversettelse av edge away

Oversettelse av ordet edge away fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

edge away på norsk

edge away
personverb makelig bevege seg bort, fjerne seg forsiktig
Eksempler med oversettelse
I shouldn't have put my laptop so close to the edge of the table.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk