Engelsk-Norsk oversettelse av edgeways

Oversettelse av ordet edgeways fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

edgeways på norsk

edgeways
generalannet i sideleie
Synonymer for edgeways
adverb edgewise
Liknende ord

 
 

Definisjoner av edgeways
adverb
1. edgeways - with the edge forward or on, by, or toward the edge; "he sawed the board edgeways"; "held it edgewise"
  edgewise
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk