Engelsk-Norsk oversettelse av edgewise

Oversettelse av ordet edgewise fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

edgewise på norsk

edgewise
generalannet i sideleie
Synonymer for edgewise
adverb edgeways
Liknende ord

 
 

Definisjoner av edgewise
adverb
1. edgewise - as if by an edge; barely; "I could not get a word in edgewise"
  edgeways
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk