Engelsk-Norsk oversettelse av edify

Oversettelse av ordet edify fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

edify på norsk

edify
characterverb opplyse, oppbygge
Synonymer for edify
Avledede ord av edify
Anagram av edify
Liknende ord

 
 

Dine siste søk