Engelsk-Norsk oversettelse av envelopment

Oversettelse av ordet envelopment fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

envelopment på norsk

envelopment
generalsubst. innesluttet [u]
Synonymer for envelopment
Liknende ord

 
 

Dine siste søk