Engelsk-Norsk oversettelse av etymological

Oversettelse av ordet etymological fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

etymological på norsk

etymological
generaladjektiv etymologisk
Synonymer for etymological
Avledede ord av etymological
Liknende ord

 
 

Definisjoner av etymological
adjektiv
1. etymological - based on or belonging to etymology; "I merely drew an etymological distinction"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk