Engelsk-Norsk oversettelse av evoke

Oversettelse av ordet evoke fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

evoke på norsk

evoke
memoriesverb vekke
Synonymer for evoke
Avledede ord av evoke
Liknende ord

 
 

Dine siste søk