Engelsk-Norsk oversettelse av facilities

Oversettelse av ordet facilities fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

facilities på norsk

facilities
general? anlegg
Liknende ord

 
 

Dine siste søk