Engelsk-Norsk oversettelse av fall in

Oversettelse av ordet fall in fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fall in på norsk

fall in
collapseverb styrte inn, rase, falle inn
Synonymer for fall in
Eksempler med oversettelse
Can you will yourself to fall asleep?
Let's contrast spring with fall.
I didn't fall in love.
Alex' mother lapsed into a coma not long before the fall of the Berlin Wall.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk