Engelsk-Norsk oversettelse av farfetched

Oversettelse av ordet farfetched fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

farfetched på norsk

farfetched
improbableadjektiv langsøkt, usannsynlig, utrolig
Synonymer for farfetched
adjektiv implausible, unlikely
Liknende ord

 
 

Definisjoner av farfetched
adjektiv
1. farfetched - highly imaginative but unlikely; "a farfetched excuse"; "an implausible explanation"
  implausible
  unlikely has little chance of being the case or coming about; "an unlikely story"; "an unlikely candidate for reelection"; "a butcher is unlikely to preach vegetarianism"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk