Engelsk-Norsk oversettelse av felicitate

Oversettelse av ordet felicitate fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

felicitate på norsk

felicitate
congratulateverb gratulere, lykkeønske, komplimentere
Synonymer for felicitate
Liknende ord

 
 

felicitate som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) felicitatefelicitatingfelicitated
Indikativ
1. Presens
ifelicitate
youfelicitate
hefelicitates
wefelicitate
youfelicitate
theyfelicitate
8. Presens perfektum
ihave felicitated
youhave felicitated
hehas felicitated
wehave felicitated
youhave felicitated
theyhave felicitated
2. Preteritum (Fortid)
ifelicitated
youfelicitated
hefelicitated
wefelicitated
youfelicitated
theyfelicitated
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad felicitated
youhad felicitated
hehad felicitated
wehad felicitated
youhad felicitated
theyhad felicitated
4a. Presens futurum
iwill felicitate
youwill felicitate
hewill felicitate
wewill felicitate
youwill felicitate
theywill felicitate
11a. Preteritum futurum
iwill have felicitated
youwill have felicitated
hewill have felicitated
wewill have felicitated
youwill have felicitated
theywill have felicitated
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould felicitate
youwould felicitate
hewould felicitate
wewould felicitate
youwould felicitate
theywould felicitate
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have felicitated
youwould have felicitated
hewould have felicitated
wewould have felicitated
youwould have felicitated
theywould have felicitated
Konjunktiv
6. Subject
ifelicitate
youfelicitate
hefelicitate
wefelicitate
youfelicitate
theyfelicitate
13. Present perfect
ihave felicitated
youhave felicitated
hehave felicitated
wehave felicitated
youhave felicitated
theyhave felicitated
Preteritum (Fortid)
ifelicitated
youfelicitated
hefelicitated
wefelicitated
youfelicitated
theyfelicitated
Pluperfect
ihad felicitated
youhad felicitated
hehad felicitated
wehad felicitated
youhad felicitated
theyhad felicitated
Imperativ
Bekreftende
youfelicitate
weLet's felicitate
youfelicitate
Nektende
youdon't felicitate! (do not felicitate)
youdon't felicitate! (do not felicitate)
Dine siste søk